klik op afbeelding voor vergroting

VERNIEUWING VAN DE WOONWIJK "SMITSVEEN" IN SOEST SCENARIOSTUDIE II

In opdracht van Portaal Eemland

 

Voorstellen voor de transformatie van het middengebied van de wijk met als doel:

Levensduurverlenging van de wooncomplexen met 40 jaar.

Levensloopbestendige woningen maken; d.w.z. woningen voor een breder publiek: starters, gezinnen & ouderen.

Bouwdelen transformeren naar hogere huur-/koopklasse.

Bewonersparticipatie in ontwikkeling van woonomgeving.

NIEUWE SITUATIE VAN HET MIDDENGEBIED

KORTE SAMENVATTING VAN DE VOORSTELLEN:

Klik op het linker geveltje voor een vergroting van beide gevelfragmenten:

klik op afbeelding voor vergroting

AANKOPPEN BIJ DE HOGE FLATS TER PLAATSE VAN DE KNOOPPUNTEN

ZUID-WEST GEVEL

ZUID-OOST GEVEL

 
klik op afbeelding voor vergroting klik op afbeelding voor vergroting

VERNIEUWDE KNOOPPUNT BEGANE GROND

VERNIEUWDE KNOOPPUNT VERDIEPING

AANKOPPEN BIJ DE LAGE FLATS TER PLAATSE VAN DE KNOOPPUNTEN

klik op afbeelding voor vergroting klik op afbeelding voor vergroting

NOORD-OOST GEVEL VAN DE LAAGBOUWFLATS "AANGEKOPT"

klik op afbeelding voor vergroting

ZUID-WEST GEVEL VAN DE LAAGBOUWFLATS "AANGEKOPT"

 
klik op afbeelding voor vergroting

TUINWONINGEN MAKEN VAN DE 1E WOONLAAG, ZOWEL BIJ DE BESTAANDE HOGE FLATS ALS BIJ DE LAGE FLATS:

TUINKAMERS GEORIENTEERD OP HET ZUID-OOSTEN EN ZUID-WESTEN: WOONKAMERS MET VIDES EN VERGROTE SLAAPKAMERS

UITWERKING SCENARIO II:

TRANSFORMATIE VAN HET MIDDENGEBIED VAN DE WIJK SMITSVEEN (DE MAATREGELEN ZIJN TE LEZEN IN HET BOEKJE, PDF-BESTAND)

De woonomgeving en de algemene ruimtes

Benutting buitenruimte en oplossen van het parkeerprobleem

Groen in de wijk

Marktlocatie

Parkeren

Opheffen van monotonie en verbetering van de uitstraling

Plinten verlevendigen

Reorganisatie van de bergingen

Toegankelijkheid Veiliger Wonen

Entrees van de wooncomplexen vernieuwen

Galerijen vernieuwen

Buitenruimte bij de woning: balkon, serre of tuin

De woningen

Aantal woningen in de huidige situatie

Aantal woningen in mogelijke nieuwe situatie

Diversiteit aanbrengen in het woningaanbod

Tuinwoningen maken van de 1e woonlaag

Aankoppen bij de bestaande flatgebouwen: hoogbouw flats & lage flats

Seniorenwoningen aan de Weegbreestraat

klik voor brochure (PDF)

"Eerste Presentatie"

Klik hier voor PDF (2.733Kb)

TERUG NAAR OVERZICHT PROJECTEN