klik op afbeelding voor vergroting

OUDERENHUISVESTING: 105 AAN- EN INLEUNWONINGEN

BIJ HET WOON- ZORGCENTRUM "VOOR ANKER " IN HUIZEN (N-H)

 

Adres: Oranje Nassauplein 100 te Huizen (N-H)

Opdrachtgever: HABION bouwen aan wonen met zorg te De Bilt en Stichting de Pastoriehof

Zorginstelling: Amaris Voor Anker Oranje Nassauplein 100, 1272 KV Huizen T 035- 525 60 44

Fotografie: Luuk Kramer Amsterdam en Bruins Soedjono Architekten

klik voor vergroting van de afbeelding

AANLEUNWONINGEN & INLEUNWONINGEN BIJ HET VERNIEUWDE "VOOR ANKER"

Renovatie van het 40 jaar oude bejaardenhuis bleek economisch niet haalbaar te zijn. Een groot aantal gebouwen op het terrein moest gefaseerd gesloopt worden. De bouwtijd was ruim 2,5 jaar.

Het ontwerp voor de nieuwbouw is tot stand gekomen o.a. met behulp van schetsmaquettes, in nauw overleg met de afdeling stedenbouw van de gemeente Huizen. Diverse studies van de bouwmassa’s t.o.v. de omliggende bebouwing hebben geresulteerd in nieuwbouw variërend van 2 tot 3 lagen hoog. Er diende rekening gehouden te worden met de gefaseerde sloop van de diverse gebouwen, de wegen en diverse straatprofielen en met de prominente aanwezigheid van de Ned. Hervormde Kerk op het terrein.

klik op afbeelding voor vergroting klik op afbeelding voor vergroting klik op afbeelding voor vergroting klik op afbeelding voor vergroting
 

OUDE SITUATIE

NIEUWE SITUATIE

VERBINDINGSGANGEN VAN DE SENIOREN- EN DE AANLEUNWONINGEN NAAR HET CENTRUM VAN "VOOR ANKER"

klik op afbeelding voor vergroting

In tegenstelling tot de woningen in de wijk heeft de nieuwbouw geen kappen. De overstekende prefab betonnen dakranden, versierd met rood-witte tegeltjes, sluiten in sfeer aan op de dakoverstekken van de omliggende woningen. De gevels zijn uitgevoerd in schoonmetselwerk in halfsteensverband, afwisselend in 4 kleuren en gemetseld in diverse patronen.

klik op afbeelding voor vergroting

Uitgangspunt van het woon-zorgcentrum is dat de zelfstandigheid van de ouderen zo lang mogelijk wordt bevorderd en dat bij afnemende zelfstandigheid de zorg naar de ouderen wordt gebracht.

Naast de vele vormen van woongenot, biedt het woon-zorgcentrum een breed scala aan zorg- en welzijnsfuncties van huishoudelijke hulp tot en met verpleging en allerlei recreatieve activiteiten.

klik op afbeelding voor vergroting klik op afbeelding voor vergroting
  klik op afbeelding voor vergroting

Aan de kleuren van het metselwerk zijn de diverse functies van de gebouwen herkenbaar.

De inleunwoningen in/nabij het verzorgingshuis zijn in wit, met een verdiepingshoge plint in geel en grijs metselwerk.

De aanleunwoningen zijn uitgevoerd in gele baksteen en de gesloten verbindingsgangen in rode baksteen met witte stip.

De overgangen van privé naar openbaar is aangegeven van geel naar rood metselwerk in patroon.

klik op afbeelding voor vergroting

DE INLEUNWONINGEN

VIDE IN HET TRAPPENHUIS VAN DE AANLEUNWONINGEN

VASTE ZONWERING BIJ DE GANGGEVELS VAN DE AANLEUNWONINGEN

klik op afbeelding voor vergroting

DONKER METSELWERK VOOR DE OPENBARE GEBOUWDELEN

klik op afbeelding voor vergroting klik op afbeelding voor vergroting
klik op afbeelding voor vergroting klik voor brochure (PDF)

Klik hier voor projectinformatie op PDF:

klik voor brochure (PDF)

Klik hier voor brochure op PDF:

PROJECT INFORMATIE & BROCHURE

   

TERUG NAAR OVERZICHT PROJECTEN